tot 70 goedkoper dan de winkelprijzen

ALGEMENE VERKOOP– EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's incl. BTW en excl. verzendkosten.

Levering

WOONWINKEL ONLINE probeert zo veel mogelijk alle op de site aangeboden artikelen op voorraad te hebben en streeft naar een levertijd van maximaal 3 werkdagen. Indien een product niet meer leverbaar is vervalt de koopovereenkomst. LET OP: Vul je adresgegevens correct in. Wanneer de adresgegevens niet juist zijn ingevuld en om deze reden niet bezorgd kan worden, is WOONWINKEL ONLINE niet aansprakelijk.

Retourneren

Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na levering in de onbeschadigde en originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de koper,Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats wanneer het artikel door WOONWINKEL ONLINE ongeschonden ontvangen wordt, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zending door WOONWINKEL ONLINE. Je dient ons wel eerst op de hoogte te stellen van het retourneren. Producten waarvan wij niet op de hoogte zijn gesteld om geretourneerd te worden, worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd.

Garantie

Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan het tot leveren van nieuwe onderdelen (tot vervanging hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons te hebben, is de koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

Reklame

Reklames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend.

Privacy Policy

De website woonwinkelonline.nl wordt u aangeboden door Elzet Import/Export, ingeschreven bij K.v.K. Haarlem nr. 34059252, BTW nr. NL 186342482 B01.
Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt aangeboden, kan niet gegarandeerd worden, dat deze informatie juist, volledig of actueel is.
Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Evenmin is WOONWINKEL ONLINE aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mocht je op deze website een pagina of document tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuiste informatie bevat, of heb je andere opmerkingen over deze website stuur dan s.v.p. een e-mail naar info@woonwinkelonline.nl


Home   |   Bedrijfs informatie   |   Adres & contact gegevens   |   Veel gestelde vragen   |   Tips
© 2013 Woonwinkel Online | Software webshop: Shopman | Algemene voorwaarden